Inflacja w USA Jaka Będzie i Co Będzie z Niej Wynikać ?

Inflacja w USA jaka będzie i co będzie z niej wynikać? Czy inflacja jest podażowa, inflacja kiedy szczyt, zmiana sentymentu, konsekwencje inflacji, obligacje kupno, obligacje kiedy szczyt, przyszłe stopy procentowe, ryzyka na rynku, co dalej na giełdzie, inwestowanie a inflacja,…