Przewozy międzynarodowe wzrosły o 13,2% r/r do 86,2 mln ton w 2021 – Inwestycje.pl

W 2021 r. w przewozach międzynarodowych największą przewiezioną masę i największą wykonaną pracę przewozową odnotowano w imporcie – było to odpowiednio prawie 48 mln ton i ponad 11,9 mld tono-km. W 2021 r. w imporcie o 10%  r/r wzrosła przewieziona masa towarów oraz o 7% zwiększyła się wykonana praca przewozowa.Z kolei w eksporcie przewieziona masa to 30,7 mln ton, a praca przewozowa – 8,5 mld tono-km. W porównaniu do roku 2020 w eksporcie wolumen przewiezionej masy wzrósł o 22,6%, przy jednoczesnym wzroście pracy przewozowej o 12,5%.